Faktúry MŠ od 1.1.2016

Int.č.fa Číslo faktúry Došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Popis plnenia Suma v € Identifikácia zmluvy /objednávky /ak relevantné/ Dátum úhrady
01/2016 6014831191 05.01.2016 ANTIK Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01, Košice 36191400 Pripojenie na internet za obdobie od 01.12. do 31.12.2015 17,92 Zmluva 12.01.2016
02/2016 720160203 08.01.2016 Vema, s.r.o. Prievozská 14/A ,821 09 Bratislava 31355374 Poskytnutie práva používať aktual.verzie 01-12/2016 344,52 Zmluva 14.01.2016
03/2016 4490064963 08.01.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu za obd. 01.01.2016 – 31.01.2016 32,00 Zmluva 14.01.2016
04/2016 2781037596 08.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Pevná linka za obd. 01.12.2015 – 31.12.2015 65,57 Zmluva 14.01.2016
05/2016 15120317 13.01.2016 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu za december 2015 28,80 Zmluva 14.01.2016
06/2016 5004500112 18.01.2016 TEHO, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Náklad za dodávku tepla a TÚV za 12/2015 2921,88 Zmluva 21.01.2016
07/2016 7600099945 18.01.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mobilná linka za obd.08.12.2015-07.01.2016 14,69 Zmluva 21.01.2016
08/2016 7247244485 21.01.2016 VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Elektrina finančné vysporiadanie 1.1.2015-31.12.2015 68,23 Zmluva 21.01.2016
09/2016 2016000012 26.01.2016 Hreha Ľubomír Magurská 2, 040 01 Košice 30651531 Diskotéka na detskom karnevale 2016 prípravných tried 48,00 Zmluva 27.01.2016
10/2016 5111600026 27.1.2016 BPMK, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Paušálny poplatok za nonstop službu 2016 18,00 Zmluva 27.01.2016
11/2016 21611539 01.02.2016 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 Faktúra za učebné pomôcky pre deti MŠ 564,64 Obj.č. 02/2016 02.02.2016
12/2016 720160810 01.02.2016 Vema, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 31355374 Poskytnutie nového bankového modulu HB 0063 15,60 Obj.č. 05/2016 02.02.2016
13/2016 16010245 04.02.2016 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu za január 2016 28,80 Zmluva 09.02.2016
14/2016 6014831192 04.02.2016 ANTIK Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01, Košice 36191400 Pripojenie na internet za obdobie od 01.01. do 31.01.2016 17,92 Zmluva 09.02.2016
15/2016 21601102 05.02.2016 Dr.Josef Raabe Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Svet škôlkara č.2 170,80 Obj.č. 13/2015 09.02.2016
16/2016 4420128795 08.02.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu za obd. 01.02.2016 – 29.02.2016 32,00 Zmluva 09.02.2016
17/2016 3781953497 08.02.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Pevná linka za obd. 01.01.2016 – 31.01.2016 45,64 Zmluva 09.02.2016
18/2016 7431643753 09.02.2016 VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Dodávka a distribúcia elektr. za obdobie 01.02.-29.02.2016 753,00 Zmluva 11.02.2016
19/2016 20160111 10.02.2016 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Fa za dodávku kancelárskych potrieb 340,55 Obj.č. 07/2016 11.02.2016
20/2016 20160112 10.02.2016 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Fa za dodávku kancelárskych potrieb 216,07 Obj.č. 06/2016 11.02.2016
21/2016 16009 10.02.2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Fa za spracovanie finančného účtovníctva-Január 110,00 Zmluva 11.02.2016
22/2016 6004500101 15.2.2016 TEHO, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Náklad za dodávku tepla a TÚV za 01/2016 3283,38 Zmluva 15.02.2016
23/2016 7601071199 15.2.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mobilná linka za obdobie 08.01.2016-07.02.2016 14,89 Zmluva 15.02.2016
24/2016 21611979 16.2.2016 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 Faktúra za učebné pomôcky pre deti MŠ 31,86 Obj.č. 02/2016 24.02.2016
25/2016 1501886 29.2.2016 WEBNODE- zálohová fa Gartenstrasse 3, 6304 Zug 170.3.036.124-0 Záloh. fa za predĺženie registrácie web stránky MŠ 45,55 Obj.č.11/2016 29.02.2016
25/2016 1603254710 01.03.2016 WEBNODE-ostrá fa Gartenstrasse 3, 6304 Zug 170.3.036.124-0 Fa za predĺženie registrácie web stránky MŠ 45,55 Obj.č.11/2016 zapl.ZF 29.2.2016
26/2016 00132016 03.03.2016 Haspotex s.r.o. Ondavská 19, Košice 040 11 47133341 Kontrola hydrantov a HP,tlaková skúška hyd.  hadíc 158,00 Obj.č. 10/2016 02.03.2016
27/2016 16020270 03.03.2016 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu za február 2016 38,40 Zmluva 07.03.2016
28/2016 0048333187 07.03.2016 Antik Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01, Košice 36191400 Pripojenie na internet za obdobie od 01.02. do 29.02.2016 17,92 Zmluva 07.03.2016
29/2016 4424096838 08.03.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu za obd. 01.03.2016 – 31.03.2016 32,00 Zmluva 09.03.2016
30/2016 9782876591 08.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Pevná linka za obd. 01.02.2016 – 29.02.2016 57,82 Zmluva 10.03.2016
31/2016 0590316 10.03.2016 PROMET Trans, s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 Fa za prepravné služby autobusom 78,00 Obj.č. 09/2016 11.03.2016
32/2016 2160200390 11.03.2016 UNLP Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice 606707 Fa za vykonané lekárske prehliadky 136,10 Obj.č. 01/2016 11.03.2016
33/2016 20160144 11.03.2016 HERMAS spol.s.r.o. Priemyselná 6, 040 01 Košice 36174050 Čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ 59,80 Obj.č. 14/2016 11.03.2016
34/2016 20160145 11.03.2016 HERMAS spol.s.r.o. Priemyselná 6, 040 01 Košice 36174050 Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ 28,80 Obj.č. 15/2016 11.03.2016
35/2016 5004500113 14.03.2016 TEHO, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Vyúčt. nákladov za dodávku tepla a TÚV-preplatok -839,36 Zmluva 24.03.2016
36/2016 6004500102 14.03.2016 TEHO, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Náklad za dodávku tepla a TÚV za 02/2016 3 605,06 Zmluva 15.03.2016
37/2016 7602020612 16.03.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 08.02.2016 – 07.03.2016 26,30 Zmluva 18.03.2016
38/2016 7234167108 16.03.2016 VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Finan.vyspor. za fa.obdobie  01/16 - 02/16 preplatok -188,02 Zmluva 22.04.2016
39/2016 16054 16.03.2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Fa za spracovanie finan. Účtovníctva-február 2016 110,00 Zmluva 18.03.2016
40/2016 1519660 16.03.2016 WEBNODE- zálohová fa Gartenstrasse 3, 6304 Zug 170.3.036.124-0 Predĺženie služby Mini-projekt palarikova.webnode 63,85 Obj.č.16a/2016 18.03.2016
40/2016 1603261310 21.3.2016 WEBNODE- ostrá fa Gartenstrasse 3, 6304 Zug 170.3.036.124-0 Fa za služby Mini-projekt palarikova.webnode 63,85 Obj.č.16a/2016 zapl.ZF 18.3.2016
41/2016 160253 22.03.2016 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, Košice 040 01 43889395 Fa za 2 ks PC zostáv 913,92 Obj.č.16/2016 22.03.2016
42/2016 27316 24.03.2016 AQUA- VIVA Dušan Szabó Jánošíková 1, 040 01 Košice 10787186 Deratizácia a dezinsekcia priestorov MŠ 33,00 Obj.č.17/2016 24.03.2016
43/2016 2121002055 29.03.2016 VVS, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice 36570460 Vodné a stočné za 03.12.2015-17.03.2016 555,44 Zmluva 30.03.2016
44/2016 21605746 04.04.2016 Dr.Josef Raabe Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Odborné publikácie – Svet škôlkara č.3 168,00 Obj.č. 13/2015 05.04.2016
45/2016 17040000132016 04.04.2016 Bábkové divadlo v Košiciach Tajovského 4, 040 11 Košice 31297811 Bábkové predstavenie Čert a Káča 42,00 Obj.č. 13/2016 05.04.2016
46/2016 6014831194 05.04.2016 Antik Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01, Košice 36191400 Pripojenie na internet za obdobie od 01.03. do 31.03.2016 17,92 Zmluva 05.04.2016
47/2016 16030448 06.04.2016 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu za marec 2016 38,40 Zmluva 08.04.2016
48/2016 4497324014 07.04.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu za obd. 01.04.2016 – 30.04.2016 32,00 Zmluva 08.04.2016
49/2016 8783801865 07.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Pevná linka za obd. 01.03.2016 – 31.03.2016 45,82 Zmluva 08.04.2016
50/2016 16100 08.04.2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Fa za spracovanie finančného účtovníctva-Marec 110,00 Zmluva 08.04.2016
51/2016 2016000064 13.04.2016 Hreha Ľubomír Magurská 2, 040 01 Košice 30651531 Fa za divad. predstavenie Snehulienka a 7 trpaslíkov 40,00 Obj.č.19/2016 14.04.2016
52/2016 6004500103 14.04.2016 TEHO, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Náklad za dodávku tepla a TÚV za 03/2016 1796,82 Zmluva 14.04.2016
53/2016 7293405999 15.04.2016 VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Dodávka a distribúcia elektr. za obdobie 01.03.-31.03.2016 273,24 Zmluva 18.04.2016
54/2016 216202004 15.04.2016 Palivá a stavebniny, a.s. Rampová 3, 040 01 Košice 36187224 Fa za piesok do pieskovísk MŠ a preprava 106,12 Obj.č.18/2016 18.04.2016
55/2016 7602961371 15.04.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 08.03.2016 – 07.04.2016 57,67 Zmluva 18.04.2016
56/2016 652013131 18.04.2016 Marko Molnár-MARK M+ Mauerova 5, 040 22 Košice 41221885 Fa za emailové farby,farba na asfalt a riedidlá 116,79 Obj.č.26/2016 18.04.2016
57/2016 1600202 25.04.2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou 44602731 Oprava gastrozariadenia v ŠJ pri MŠ 134,40 Obj.č. 20/2016 28.04.2016
58/2016 160160 27.04.2016 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47652969 Pracovné odevy a obuv pre MŠ a ŠJ 678,94 Obj.č. 21/2016 28.04.2016
59/2016 260380 02.05.2016 Veronika Rusnáčková-LIFTEX Exnárova 6, 040 22 Košice 36192970 Odborná prehliadka a mazanie výťahov 2x MB 100 kg 33,00 Obj.č.25/2016 05.05.2016
60/2016 6014831195 04.05.2016 ANTIK Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01, Košice 36191400 Pripojenie na internet za obdobie od 01.04. do 30.04.2016 17,92 Zmluva 05.05.2016
61/2016 2784729746 06.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Pevná linka za obd. 01.04.2016 – 30.04.2016 40,01 Zmluva 11.05.2016
62/2016 4464373450 06.05.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu za obd. 01.05.2016 – 31.05.2016 32,00 Zmluva 11.05.2016
63/2016 16146 09.05.2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Fa za spracovanie finančného účtovníctva-Apríl 110,00 Zmluva 11.05.2016
64/2016 16052016 09.05.2016 ELKTRO-DA, Ing.Štefan Darász Obrancov mieru 10, 040 01 Košice 34377204 Revízia elekrických rozvodov budovy MŠ 350,00 Obj.č. 27/2016 11.05.2016
65/2016 29 10.05.2016 Kantorka, n.o. Bazalková 7, 040 17 Košice-Šebastovce 45740313 Školenie vedúcich ŠJ pre školské stravovanie 0,00 zapl. Zálohou 20€ 05.05.2016
66/2016 16041232 12.05.2016 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu za apríl 2016 38,40 Zmluva 16.05.2016
67/2016 7293103098 13.05.2016 VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Dodávka a distribúcia elektr. za obdobie 01.04.-30.04.2016 267,46 Zmluva 16.05.2016
68/2016 6004500104 17.05.2016 TEHO, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Náklad za dodávku tepla a TÚV za 04/2015 1 897,64 Zmluva 17.05.2016
69/2016 7603919295 17.05.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mobilná linka za obd.08.04.2016-07.05.2016 57,67 Zmluva 17.05.2016
70/2016 20052016 18.05.2016 ELEKTRO-DA Darazs Štefan Obrancov mieru 10, 040 01 Košice 34377204 Odstránenie elektrozávad zistených revíziou 132,60 Obj.č. 29/2016 18.05.2016
71/2016 5111600242 18.05.2016 BPMK, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Revízia prenosných elektrických spotrebičov 463,20 Obj.č. 24/2016 18.05.2016
72/2016 5111600240 18.05.2016 BPMK, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Odborná skúška VTZ plynových 110,40 Obj.č. 22/2016 18.05.2016
73/2016 5111600241 18.05.2016 BPMK, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Oprava plynového sporáka 26,70 Obj.č. 23/2016 18.05.2016
74/2016 16170148 23.05.2016 ARES, s.r.o. Banšelova 4, 831 04 Bratislava 31363822 Fa za časopisy na obdobie September – Jún 2017 34,50 Obj.č. 33/2016 23.05.2016
75/2016 160005 24.05.2016 Plavecká škola Aqua, s.r.o. Protifašist.boj. 4, 040 01 Košice 36580791 Predplavecký kurz a preprava 1364,00 Obj.č. 30/2016 26.05.2016
76/2016 20160307 26.05.2016 Hermas spol.s.r.o. Priemyselná 6, 040 01 Košice 36174050 Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ 142,83 Obj.č. 35/2016 30.05.2016
77/2016 20160306 26.05.2016 Hermas spol.s.r.o. Priemyselná 6, 040 01 Košice 36174050 Čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ 202,07 Obj.č. 34/2016 30.05.2016
78/2016 2705201645 27.05.2016 Andy comp s.r.o. Čordákova 28, 040 23 Košice 46564926 OP a OS elektrických zariadení – bleskozvody 270,00 Obj.č. 28/2016 30.05.2016
79/2016 20160015 31.05.2016 Krass Peter Švedlár 11, 053 34 Košice 43695621 Odstránenie závad zistených revíziou-bleskozvo. 578,32 Obj.č. 32/2016 31.05.2016
80/2016 21610248 02.06.2016 Dr.Josef Raabe Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Aktivity v MŠ, Škola v prírode v materskej škole 24,30 Obj.č. 39/2016 06.06.2016
81/2016 6014831196 02.06.2016 ANTIK Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01, Košice 36191400 Pripojenie na internet za obdobie od 01.05. do 31.05.2016 17,92 Zmluva 06.06.2016
82/2016 2016000132 03.06.2016 Hreha Ľubomír Magurská 2, 040 01 Košice 30651531 Diskotéka v materskej škole na MDD 38,40 Obj.č. 38/2016 06.06.2016
83/2016 4457154520 06.06.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu za obd. 01.06.2016 – 30.06.2016 32,00 Zmluva 07.06.2016
84/2016 160454 07.06.2016 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, Košice 040 01 43889395 Tonery a servis počítačov  pre materskú školu 636,94 Obj.č.31/2016 07.06.2016
85/2016 4785657176 08.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Pevná linka za obd. 01.05.2016 – 31.05.2016 58,98 Zmluva 14.06.2016
86/2016 16050137 09.06.2016 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu za máj 2016 38,40 Zmluva 14.06.2016
87/2016 16191 13.06.2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Fa za spracovanie finančného účtovníctva-Máj 110,00 Zmluva 14.06.2016
88/2016 7293307237 13.06.2016 VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Dodávka a distribúcia elektr. za obdobie 01.05.-31.05.2016 276,49 Zmluva 14.06.2016
89/2016 6004500105 13.06.2016 TEHO, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Náklad za dodávku tepla a TÚV za 05/2015 1576,79 Zmluva 14.06.2016
90/2016 1216 14.06.2016 Peter Matia Čordákova 26, 041 23 Košice 17170672 Fa za vykonané vodopráce v MŠ 257,86 Obj.č. 40/2016 14.06.2016
91/2016 7604875307 16.06.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mobilná linka za obd.08.05.2016-07.06.2016 57,67 Zmluva 22.06.2016
92/2016 1162204261 21.06.2016 ŠEVT a.s., Cememntárenská 16, Banská Bystrica 31331131 Proformafaktúra za dokumenty pre MŠ 39,22 Obj. č 72/2015 22.06.2016
93/2016 1163725 27.06.2016 KOSIT a.s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 Nájom kontajnera+triedenie odpadu+doprava 119,52 Obj.č.36/2016 29.06.2016
94/2016 2121320544 06.07.2016 VVS, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice 36570460 Vodné a stočné za 18.03.2016-27.06.2016 926,47 Zmluva 06.07.2016
95/2016 60148331197 07.07.2016 ANTIK Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01, Košice 36191400 Pripojenie na internet za obdobie od 01.06. do 30.06.2016 17,92 Zmluva 07.07.2016
96/2016 4410222284 14.07.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu za obd. 01.07.2016 – 31.07.2016 32,00 Zmluva 14.07.2016
97/2016 1786590431 14.07.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Pevná linka za obd. 01.06.2016 – 30.06.2016 60,00 Zmluva 14.07.2016
98/2016 16061178 15.07.2016 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu za jún 2016 38,40 Zmluva 19.07.2016
99/2016 7605830529 18.07.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mobilná linka za obd.08.06.2016-07.07.2016 57,67 Zmluva 19.07.2016
100/2016 6004500106 18.07.2016 TEHO, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Náklad za dodávku tepla a TÚV za 06/2015 1367,44 Zmluva 18.07.2016
101/2016 7292311746 18.07.2016 VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Dodávka a distribúcia elektr. za obdobie 01.06.-30.06.2016 301,39 Zmluva 19.07.2016
102/2016 21613389 18.07.2016 Dr.Josef Raabe Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Svet škôlkara č.4 170,80 Obj.č. 13/2015 19.07.2016
103/2016 16237 20.07.2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Fa za spracovanie finančného účtovníctva-Jún 110,00 Zmluva 20.07.2016
104/2016 61916 01.08.2016 PAMIKO spol. s r.o Račianska 89, 831 02 Bratislava 31320007 Fa za pedag. Časopis Naša škola 2016/2017 15,00 Obj.č. 45/2016 02.08.2016
105/2016 16171071 03.08.2016 ARES, s.r.o. Banšelova 4, 831 04 Bratislava 31363822 Fa za časopisy na obdobie September – Jún 2017 10,80 Obj.č. 46/2016 03.08.2016
106/2016 6014831198 05.08.2016 ANTIK Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01, Košice 36191400 Pripojenie na internet za obdobie od 01.07. do 31.07.2016 17,92 Zmluva 05.08.2016
107/2016 9787517714 09.08.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Pevná linka za obd. 01.07.2016 – 31.07.2016 60,00 Zmluva 09.08.2016
108/2016 4417130215 09.08.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu za obd. 01.08.2016 – 31.08.2016 32,00 Zmluva 09.08.2016
109/2016 20160803 11.08.2016 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Fa za dodávku kancelárskych potrieb 571,38 Obj.č. 49/2016 12.08.2016
110/2016 20160804 11.08.2016 PAPIER SERVIS, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Fa za dodávku kancelárskych potrieb 439,55 Obj.č. 48/2016 12.08.2016
111/2016 6004500107 12.08.2016 TEHO, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Náklad za dodávku tepla a TÚV za 07/2015 1357,34 Zmluva 12.08.2016
112/2016 7292318572 15.08.2016 VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Dodávka a distribúcia elektr. za obdobie 01.07.-31.07.2016 135,41 Zmluva 16.08.2016
113/2016 7606776917 16.08.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mobilná linka za obd.08.07.2016-07.08.2016 57,67 Zmluva 16.08.2016
114/2016 16282 17.08.2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Fa za spracovanie finančného účtovníctva-August 110,00 Zmluva 18.08.2016
115/2016 1600118 18.08.2016 Enercom, s.r.o. Novozámocká 102, 949 05 Nitra 44658591 Fa za telovýchovné náradie na školský dvor 3915,60 Obj.č.44/2016 18.08.2016
116/2016 1600418 19.08.2016 Elektroservis VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov n/Top. 44602731 Fa za umývací prostriedok do konvektomatu 67,20 Obj.č.41/2016 22.08.2016
117/2016 1815673 25.08.2016 ASKO-NÁBYTOK,spol.s r.o. Pri prachárni 3, 040 11 Košice 35909790 Fa za kuchynské linky do tried a kuchyne MŠ 706,94 Obj.č.51/2016 26.08.2016
117/2016 100088323 27.09.2016 ASKO-NÁBYTOK,spol.s r.o. Pri prachárni 3, 040 11 Košice 35909790 Fa za kuchynské linky do tried a kuchyne MŠ 0,00 Obj.č.51/2016 26.08.2016
118/2016 20161186 31.08.2016 EK plast, spol. s.r.o. Palackého 21, 040 01 Košice 36187402 Fa za nákup koberca do riaditeľne 84,50 Obj.č.53/2016 31.08.2016
119/2016 20160531 31.08.2016 HERMAS spol.s.r.o. Priemyselná 6, 040 01 Košice 36174050 Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ a MŠ 78,22 Obj.č.52/2016 31.08.2016
120/2016 6014831199 06.09.2016 ANTIK Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01, Košice 36191400 Pripojenie na internet za obdobie od 01.08. do 31.08.2016 17,92 Zmluva 06.09.2016
121/2016 Záloh.fa1608211 06.09.2016 EDUCATION ACADEMY Hroznová 3/A, Bratislava 42180538 Zálohová fa za odbornú konferenciu 99,00 ZF 06.09.2016
121/2016 1611210 31.10.2016 EDUCATION ACADEMY Hroznová 3/A, Bratislava 42180538 Ostrá faktúra za odb. konferenciu 0,00 zapl. ZF 06.09.2016
122/2016 5788448824 07.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Pevná linka za obd. 01.08.2016 – 31.08.2016 60,58 Zmluva 07.09.2016
123/2016 4420138844 08.09.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu za obd. 01.09.2016 – 30.09.2016 32,00 Zmluva 12.09.2016
124/2016 16326 08.09.2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Fa za spracovanie finančného účtovníctva-September 110,00 Zmluva 12.09.2016
125/2016 160012 08.09.2016 Built-in s.r.o. Hlavná 57 30, 076 15 Veľaty 47583631 Fa za dodávku a montáž nábytkovej zostavy 1680,00 Obj.č. 43/2016 12.09.2016
126/2016 21617662 12.09.2016 Dr.Josef Raabe Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Škôlkar – pracovné zošity 98,00 Obj.č.54/2016 12.09.2016
127/2016 2160800322 12.09.2016 UNLP Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice 606707 Fa za dohľad nad pracovným prostredím 187,50 Obj.č.47/2016 12.09.2016
128/2016 201609008 14.09.2016 Ob.združenie Zdravé ďasná R.Dilonga 1A, 920 01 Hlohovec 42018633 Fa za školenie detí v prevencii zdravých zúbkov 357,00 Obj.č.56/2016 16.09.2016
129/2016 6004500108 16.09.2016 TEHO, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Náklad za dodávku tepla a TÚV za 08/2015 1424,93 Zmluva 16.09.2016
130/2016 7607753478 16.09.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mobilná linka za obd.08.08.2016-07.09.2016 58,07 Zmluva 16.09.2016
131/2016 5111600523 19.09.2016 BPMK, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Fa za služby energetikov v mesiaci august 12,36 Obj.č.42/2016 19.09.2016
132/2016 7293313843 19.09.2016 VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Dodávka elektriny za obdobie 01.08.-31.08.2016 386,10 Zmluva 19.09.2016
133/2016 2016000207 21.09.2016 Hreha Ľubomír Magurská 2, 040 01 Košice 33903590 Hudobná rozprávka-Ako šlo vajce na vandrovku 44,00 Obj.č. 58/2016 21.09.2016
134/2016 51701012 26.09.2016 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 Fa za pracovné zošity pre deti 109,46 Obj.č.57/2016 27.09.2016
135/2016 161501 27.09.2016 Pro Solutions, s.r.o. Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava 35848260 Fa za kineticky piesok 5 kg/3ks 104,97 Obj.č.62/2016 27.09.2016
136/2016 26916 29.09.2016 AQUA- VIVA Dušan Szabó Jánošíkova 1, 040 01 Košice 10787186 Fa za deratizáciu a dezinsekciu priestorov MŠ 33,00 Obj.č.61/2016 29.09.2016
137/2016 2210065277 30.09.2016 VVS, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice 36570460 Vodné a stočné za 28.06.2016 – 26.9.2016 595,00 Zmluva 30.09.2016
138/2016 6815946996 03.10.2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 31595545 Fa za úhradu poistného od 22.10.16  - 22.10.17 362,77 Zmluva 04.10.2016
139/2016 21620198 03.10.2016 Dr.Josef Raabe Slovensko Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava 35908718 Svet škôlkara č.5 170,80 Obj.č. 13/2015 04.10.2016
140/2016 1,704E+13 04.10.2016 Bábkové divadlo v Košiciach Tajovského 4, 040 11 Košice 31297811 Bábkové predstavenie Podmorská rozprávka 58,50 Obj.č. 55/2016 04.10.2016
141/2016 6014831200 06.10.2016 ANTIK Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01, Košice 36191400 Pripojenie na internet za obdobie od 01.09. do 30.09.2016 17,92 Zmluva 06.10.2016
142/2016 160895 10.10.2016 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, Košice 040 01 43889395 Fa za dodávku farebného tonera pre MŠ 74,67 Obj.č. 63/2016 10.10.2016
143/2016 4494040063 10.10.2016 RWE Gas Slovensko, s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu za obd. 01.10.2016 – 31.10.2016 32,00 Zmluva 10.10.2016
144/2016 7789379701 10.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 01.09.2016-30.09.2016 60,24 Zmluva 10.10.2016
145/2016 5111600601 10.10.2016 BPMK, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518684 Fa za činnosti spojené so zabez.regul.energií 2016 367,69 Zmluva 10.10.2016
146/2016 16371 11.10.2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Fa za spracovanie finančného účtovníctva-September 110,00 Zmluva 12.10.2016
147/2016 260957 12.10.2016 Veronika Rusnáčková-LIFTEX Exnárova 6, 040 22 Košice 17251605 Odborná prehliadka výťahov 2 x MB 100 kg a mazanie 33,00 Obj.č. 66/2016 13.10.2016
148/2016 16388 12.10.2016 Ľubomír Špigeľ- VÁHASPOL Maybaumova 7959, 080 01 Prešov 41906063 Kontrola,oprava a nastavenie overenia váh 98,40 Obj.č. 65/2016 13.10.2016
149/2016 16090063 13.10.2016 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu za september 2016 28,80 Zmluva 13.10.2016
150/2016 6004500109 14.10.2016 TEHO, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za obdobie september 2016 1 607,99 Zmluva 14.10.2016
151/2016 160349 14.10.2016 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice 47619511 Pracovné odevy a obuv pre MŠ 85,28 Obj.č.64/2016 18.10.2016
152/216 7608696863 18.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mobilná linka za obd.08.09.2016-07.10.2016 57,67 Zmluva 18.10.2016
153/2016 7294304770 19.10.2016 VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Dodávka a distribúcia elektr. za obdobie 01.09.-30.09.2016 318,84 Zmluva 19.10.2016
154/2016 52016 19.10.2016 Divadlo Romathan Štefánikova 4, 040 01 Košice 31297871 Fa za predstavenie „Kúzelný Zvonček“ 80,00 Obj.č. 67/2016 19.10.2016
155/2016 516320650 24.10.2016 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica 37954521 Kontrola triedy váh presnosti,prvotné overenie 84,60 Obj.č. 65/2016 26.10.2016
156/2016 1600566 24.10.2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. Čemernianska 50, 093 03 Vranov n/Top. 44602731 Oprava robota RE – 22 1682,40 Obj.č. 50/2016 26.10.2016
157/2016 2016047 24.10.2016 Ing.Valér Pavlík-FUN PARK Brusník 39, 053 11 Smižany 46402276 Fa za akciu Športové dopoludnie v FUN PARK 129,50 Obj.č. 68/2016 26.10.2016
158/2016 160101731 26.10.2016 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 Fa za špecializovaný seminár ZFK 0,00 Zapl. 59 € na zákl.pozv. 19.10.2016
159/2016 1202016 02.11.2016 Haspo-tex, s.r.o. Považská 452/12 47133341 Fa za činnosť BTS za rok 2016 680,00 Obj.č. 08/2016 07.11.2016
160/2016 6014831201 04.11.2016 ANTIK Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01, Košice 36191400 Pripojenie na internet za obdobie od 01.10. do 31.10.2016 17,92 Zmluva 07.11.2016
161/2016 4790314246 08.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 01.10.2016-31.10.2016 67,56 Zmluva 09.11.2016
162/2016 4464503823 08.11.2016 innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Dodávka zemného plynu za obd. 01.11.2016 – 30.11.2016 32,00 Zmluva 09.11.2016
163/2015 1611001729 09.11.2016 SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice 36182214 Fa za aktualizáciu + servis k programu ŠJ4 39,24 Obj.č. 72/2016 09.11.2016
165/2016 16100765 10.11.2016 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu za október 2016 28,80 Zmluva 11.11.2016
166/2016 16424 11.11.2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Fa za spracovanie finančného účtovníctva-Október 110,00 Zmluva 11.11.2016
167/2016 6004500110 14.11.2016 TEHO, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za obdobie október 2016 3072,91 Zmluva 14.11.2016
168/2016 7293004666 16.11.2016 VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Dodávka a distribúcia elektr. za obdobie 01.10.-31.10.2016 256,02 Zmluva 16.11.2016
169/2016 7816 16.11.2016 ŠOLTÉS, s.r.o. Ružinska 13, 040 11 Košice 48166715 Fa za vyk. odbor.prehliadok a skúšok el.zariadenia v kuchyni 149,88 Obj.č. 73/2016 16.11.2016
170/2016 171310665 21.11.2016 STIEFEL EUROCART s r.o.. Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava 31360513 Fa za 2 ks CD  a aktivácie -  dopravná výchova 91,24 Obj.č. 71/2016 21.11.2016
171/2016 7609662728 21.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mobilná linka za obd. 08.10.2016 - 07.11.2016 57,67 Zmluva 22.11.2016
172/2016 160043 22.11.2016 FAMI plus, s.r.o. Matuškova 2/389, 040 11 Košice 36595306 Fa za dodávku a montáž plastových elementov(okien) 2921,87 Obj.č. 69/2016 23.11.2016
173/2016 1615112 24.11.2016 ALARMTEL SK, s.r.o. Krátka 367/5, Ždaňa 36182010 Fa za servisnú a revíznu činnosť na systéme EZS 220,80 Obj.č. 70/2016 25.11.2016
174/2016 2816 29.11.2016 Peter Matia Čordákova 26, 041 23 Košice 17170672 Fa za  práce vodára 203,22 Obj.č. 74/2016 29.11.2016
175/2016 16478 29.11.2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Fa za spracovanie finančného účtovníctva-November 110,00 Zmluva 29.11.2016
176/2016 6014831202 02.12.2016 AnTIK Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, 040 01, Košice 36191400 Pripojenie na internet za obdobie od 01.11. do 30.11.2016 17,92 Zmluva 02.12.2016
177/2016 16517 06.12.2016 Stredisko služieb škole – VO Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Fa za zabezpečenie procesu a postupov VO 720,00 Zmluva 06.12.2016
178/2016 2016000326 07.12.2016 Hreha Ľubomír Magurská 2, 040 01 Košice 33903590 Fa za divadelné predstavenie vianočné 35,00 Obj.č. 75/2016 07.12.2016
179/2016 5791248846 07.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Hlasové služby za 01.10.2016-31.10.2016 60,00 Zmluva 07.12.2016
180/2016 16110143 08.12.2016 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu za november 2016 38,40 Zmluva 08.12.2016
181/2016 16534 09.12.2016 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Fa za spracovanie finančného účtovníctva-November 110,00 Zmluva 09.12.2016
182/2011 2121852760 09.12.2016 VVS, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice 36570460 Vodné a stočné za 28.06.2016-26.09.2016 585,42 Zmluva 12.12.2016
183/2016 16571 09.12.2016 Vzdelávacie a regeneračné centrum Kežmarské Žľaby 12, Vysoké Tatry 45984751 Fa za služby poskytnuté počas školenia 170,00 Pozvánka 23.11.2016
184/2016 20161266 13.12.2016 EK plast, spol. s.r.o. Paláckeho 21, 040 01 Košice 36187402 Fa za nákup 3 ks kobercov a kupeľ.predložiek do MŠ 607,21 Obj.č. 79/2016 14.12.2016
185/2016 20160004 14.12.2016 Daniel Miškár Komenského 39, 020 01 Púchov 47728736 Fa za detský piesok do pieskovníc-učeb.pomôcka 7,20 Obj.č. 76/2016 14.12.2016
186/2016 6004500111 14.12.2016 TEHO, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Dodávka tepla a TÚV za obdobie november 2016 1628,27 Zmluva 14.12.2016
187/2016 7294004430 14.12.2016 VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44483767 Dodávka a distribúcia elektr. za obdobie 01.11.- 30.11.2016 248,58 Zmluva 14.12.2016
188/2016 20160220 14.12.2016 MATADOR-TOYS, s.r.o. Janka Kráľa 62, 020 01 Púchov 47866829 Fa za učebnú pomôcku MATADOR KiGa 279,90 Obj.č .77/2016 14.12.2016
189/2016 21710386 15.12.2016 NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11, 040 13 Košice 36174319 Fa za detskú sedačku, kresielko, taburetku po 2 ks 464,00 Obj.č. 80/2016 15.12.2016
190/2016 20161258 15.12.2016 ŠIMONTEX , s.r.o. Jakubovany 94, 083 01 Jakubovany 47492210 Fa za paplóny a vankúše pre deti MŠ 91 ks 1 092,00 Obj.č. 78/2016 15.12.2016
191/2016 7610634697 19.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 Mobilná linka za obd. 08.11.2016 – 07.12.2016 65,09 Zmluva 20.12.2016
192/2016 17371 21.12.2016 VV Mix s.r.o. Alžbetina 51, 040 01 Košice 36189626 Fa za stoličku Orlando do kancelárie hospodárky 198,00 Obj.č 82/2016 21.12.2016
193/2016 161217 21.12.2016 RAMcom s.r.o. Pri jazdiarni 1, Košice 040 01 43889395 Fa za dodávku tonerov a servis PC v MŠ 372,80 Obj.č. 81/2016 22.12.2016
194/2016 16120022 22.12.2016 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín 34129863 Odber kuchynského odpadu za december 2016 28,80 Zmluva 22.12.2016
195/2016 4214015785 29.12.2016 innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31, 042 91 Košice 44291809 Fin.vysporiadanie  plyn 19.12.15 – 18.12.2016 74,95 Zmluva 22.12.2016
196/2016 20160820 29.12.2016 HERMAS spol.s.r.o. Priemyselná 6, 040 01 Košice 36174050 Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ a MŠ 280,56 Obj.č. 83/2016 29.12.2016
197/2016 20161383 29.12.2016 Papier Servis, s.r.o. Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Fa za dodávku kancelárskych potrieb 37,75 Obj.č. 85/2016 29.12.2016
                   
      Faktúry SF            
01/2016 2016006 01.04.2016 Family Plus s.r.o. Byster 20,
044 41 Sady n.Tor.
36582000 Faktúra za sláv.večeru pri príležitosti DU 270,00 Obj. č. 01/2016 05.04.2016
02/2016 161008 26.10.2016 TOP FIGURA, s.r.o.
City Welnes
Krivá 25, 040 01 Košice 36811157 Faktúra za komplex. regeneračné a rekond.služby 1150,00 Obj. č. 02/2016 26.10.2016
03/2016 12016064 19.12.2016 Hotel Gloria Palac, s.ro. Prašná 7,prev. Bottova 1,040 01 Košice 36722014 Faktúra za slávn.večeru pri priležitosti ukončenia kalend.roka 280,00 Obj. č. 03/2016 20.12.2016