Objednávky MŠ

Číslo obj. Dodávateľ   Predmet   Dátum vystavenia Predbežná cena € Schválil
01/2016 FNLP Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice Vstupná prehliadka 22.01.2016 136,10 Šipošová, riad. MŠ
02/2016 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13 Košice Didaktické pomôcky 22.01.2016 596,50 Šipošová, riad. MŠ
03/2016 Stredisko služieb škole,Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice VO – Rozšírenie kapacít MŠ 26.01.2016 neukončené Šipošová, riad. MŠ
04/2016 Hreha Ľubomír, Magurská 2, 040 01 Košice Karneval-diskotéka 2016 26.01.2016 48,00 Šipošová, riad. MŠ
05/2016 Vema, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava Nový bankový modul HB0063 27.01.2016 15,60 Šipošová, riad. MŠ
06/2016 Papier servis, Južná trieda 66, 040 01 Košice Kancelárske potreby 29.01.2016 340,55 Šipošová, riad. MŠ
07/2016 Papier servis, Južná trieda 66, 040 01 Košice Kancelárske potreby 29.01.2016 216,07 Šipošová, riad. MŠ
08/2016 Haspo-tex, s.r.o., Ondavská 19, 040 11 Košice Vykonávanie činností  BOZP 01.02.2016 600,00 Šipošová, riad. MŠ
09/2016 PROMET Trans,s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice Autobusová preprava detí MŠ 22.02.2016 78,00 Šipošová, riad. MŠ
10/2016 Haspo-tex, s.r.o., Ondavská 19, 040 11 Košice Kontr. a skúšky hasiacich prístrojov 23.02.2016 158,00 Šipošová, riad. MŠ
11/2016 Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug Predĺ. registr.mspalarikova.sk 29.02.2016 45,55 Šipošová, riad. MŠ
12/2016 Hreha Ľubomír, Magurská 2, 040 01 Košice Divadelné predstavenie 15.03.2016 44,00 Šipošová, riad. MŠ
13/2016 Bábkové divadlo KE, Tajovského 4,040 01 Košice Divadelné predstavenie 03.03.2016 60,00 Šipošová, riad. MŠ
14/2016 Hermas,  s.r.o.,Priemyselná 6, 040  01 Košice Hygienické prostriedky-MŠ 10.03.2016 59,80 Šipošová, riad. MŠ
15/2016 Hermas,  s.r.o.,Priemyselná 6, 040 01 Košice Hygienické prostriedky-ŠJ 10.03.2016 28,80 Šipošová, riad. MŠ
16/2016 RAMcom,s.r.o., Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 2 ks PC zostáv 10.03.2016 913,92 Šipošová, riad. MŠ
16a/2016 Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug Predl.služby MINI na 2 roky 16.03.2016 63,85 Šipošová, riad. MŠ
17/2016 AQUA-VIVA, Jánošíkova 1, 040 01 Košice Deratizácia a dezinsekcia 23.03.2016 33,00 Šipošová, riad. MŠ
18/2016 Palivá a stavebniny a.s.,Rampová 3, 040 01 Košice Piesok do pieskovísk 29.03.2016 106,12 Šipošová, riad. MŠ
19/2016 Hreha Ľubomír, Magurská 2, 040 01 Košice Divadelné predstavenie 05.04.2016 40,00 Šipošová, riad. MŠ
20/2016 Elektroservis VV,s.r.o. Čemerianska 50,093 03 Vranov nad Topľov Oprava elektro.rúry a panvice 05.04.2016 144,00 Šipošová, riad. MŠ
21/2016 REMPO UNIVERS EU,s.r.o., Južná trieda 48, 040 01  Košice Pracovné odevy a obuv 06.04.2016 678,94 Šipošová, riad. MŠ
22/2016 BPMK, s.r.o.,  Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Odbor.prehliadka VTZ plynových,ŠJ pri MŠ 12.04.2016 110,40 Šipošová, riad. MŠ
23/2016 BPMK, s.r.o.,  Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Oprava plynového sporáka kuchyni MŠ 12.04.2016 26,70 Šipošová, riad. MŠ
24/2016 BPMK, s.r.o.,  Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Revízia prenosných spotrebičov MŠ a ŠJ 12.04.2016 463,20 Šipošová, riad. MŠ
25/2016 Veronika Rusnáčková-LIFTEX, Exnárová 6, 040 22 Košice Revízia výťahov a premazanie JMB 100 Kg 14.04.2016 33,00 Šipošová, riad. MŠ
26/2016 Marko Molnár - MARK M+, Maurerova 5, 040 22 Košice Emailové farby a farba biela na asfalt 15.04.2016 116,79 Šipošová, riad. MŠ
27/2016 Ing.Štefan Darász ELEKTRO-DA, Obr.mieru 10, 040 01 Košice Revízia budovy v MŠ-elektroinštalácie 02.05.2016 350,00 Šipošová, riad. MŠ
28/2016 ANDY comp s.r.o. , Čordákova 28, 040 23 Košice Revízia bleskozvodov 05.05.2016 270,00 Šipošová, riad. MŠ
29/2016 ELEKTRO-DA, Ing. Štefan Darázs, Obr. mieru 10,040 01 Košice Odstrán. elektrorevíziou zistených závad 10.05.2016 132,60 Šipošová, riad. MŠ
30/2016 Plavecká škola Aqua s.r.o., Protifašistických bojovníkov 4, 040 01 Košice Plavecký výcvik od 16.05.16 do 27.05.16 10.05.2016 1 364,00 Šipošová, riad. MŠ
31/2016 RAMcom,s.r.o., Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice Objednávka tonerov do MŠ 11.05.2016 521,64 Šipošová, riad. MŠ
32/2016 Krass Peter, Švedlár 11, 053 34 Švedlár Odstránenie revíziou zistených závad 18.05.2016 578,32 Šipošová, riad. MŠ
33/2016 ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava Časopisy pre MŠ 2016/2017 18.05.2016 34,50 Šipošová, riad. MŠ
34/2016 Hermas,  s.r.o.,Priemyselná 6, 040  01 Košice Čistiace a hygien. prostriedky pre ŠJ 24.05.2016 202,07 Šipošová, riad. MŠ
35/2016 Hermas,  s.r.o.,Priemyselná 6, 040  01 Košice Čistiace a hygien. prostriedky pre MŠ 24.05.2016 142,83 Šipošová, riad. MŠ
36/2016 KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Prenájom veľkokapacitného kontajnera 27.05.2016 119,52 Šipošová, riad. MŠ
37/2016 Stredisko služieb škole,Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice Telovýchovné náradie na školský dvor 30.05.2016 160,00 Šipošová, riad. MŠ
38/2016 Ľubomír Hreha, Magurská 2, 040 01 Košice Diskotéka MDD v materskej škole 01.06.2016 38,40 Šipošová, riad. MŠ
39/2016 Dr.Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava Objednávka dvoch publikácií pre MŠ 02.06.2016 24,30 Šipošová, riad. MŠ
40/2016 Peter Matia, Čordákova 26, 040 23 Košice Fa za vodárske práce v MŠ 09.06.2016 257,86 Šipošová, riad. MŠ
41/2016 Elektroservis VV,s.r.o. Čemernianska 50,093 03 Vranov nad Topľov Čistiaci prostriedok do konvektomatu 20.06.2016 67,20 Šipošová, riad. MŠ
42/2016 BPMK, s.r.o.,  Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Výpočet prev.nákladov k nájom.zmluvám 28.06.2016 12,36 Šipošová, riad. MŠ
43/2016 Built–in s.r.o., Hlavná 57/30, 076 15 Veľaty Nábytková zostava 18.07.2016 1 680,00 Šipošová, riad. MŠ
44/2016 ENERCOM s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra Telovýchovné náradie na školský dvor 26.07.2016 1 471,20 Šipošová, riad. MŠ
45/2016 PAMIKO spol. s r.o, Račianska 89, 831 02 Bratislava Pedagog. časopis Naša škola 2016/2017 26.07.2016 15,00 Šipošová, riad. MŠ
46/2016 ARES spol. s r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava Časopisy pre MŠ 2016/2017 01.08.2016 10,80 Šipošová, riad. MŠ
47/2016 UNLP Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice Vyp.dohľadu nad prac.  podmienkami 04.08.2016 187,50 Šipošová, riad. MŠ
48/2016 Papier servis, Južná trieda 66, 040 01 Košice Kancelárske potreby  (111) 05.08.2016 439,55 Šipošová, riad. MŠ
49/2016 Papier servis, Južná trieda 66, 040 01 Košice Kancelárske potreby 05.08.2016 571,38 Šipošová, riad. MŠ
50/2016 Elektroservis VV,s.r.o. Čemerianska 50,093 03 Vranov n/ Top. Generálna oprava robota RE22 15.08.2016 1 692,60 Šipošová, riad. MŠ
51/2016 ASKO-NÁBYTOK, Pri prachárni 3, 040 11 Košice Kuchynské linky do tried a kuchyne MŠ 3bloky 25.08.2016 706,94 Šipošová, riad. MŠ
52/2016 Hermas,  s.r.o.,Priemyselná 6, 040  01 Košice Čistiace a hygien. prostriedky pre a MšaŠJ 26.08.2016 78,22 Šipošová, riad. MŠ
53/2016 EK plast, spol. s.r.o., Palackého21, 040 01 Košice Fa za koberec do riaditeľne 26.08.2016 84,50 Šipošová, riad. MŠ
54/2016 Dr.Josef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava Škôlkar – pracovné zošity 31.08.2016 98,00 Šipošová, riad. MŠ
55/2016 Bábkové divadlo KE, Tajovského 4,040 01 Košice Divadelné predstavenie 09.09.2016 58,50 Šipošová, riad. MŠ
56/2016 Ob.združenie Zdravá ďasná, R.Dilonga 1A, 920 01 Hlohovec Odborné školenie 12.09.2016 357,00 Šipošová, riad. MŠ
57/2016 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13 Košice Pracovné zošity 16.09.2016 109,46 Šipošová, riad. MŠ
58/2016 Hreha Ľubomír, Magurská 2, 040 01 Košice Divadelné predstavenie 16.09.2016 44,00 Šipošová, riad. MŠ
59/2016 Stredisko služieb škole,Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice Oprava strechy – VO 26.09.2016 280,00 Šipošová, riad. MŠ
60/2016 Stredisko služieb škole,Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice Výmena okien v I. triede – VO 27.09.2016 280,00 Šipošová, riad. MŠ
61/2016 AQUA-VIVA, Jánošíkova 1, 040 01 Košice Deratizácia a dezinsekcia 27.09.2016 33,00 Šipošová, riad. MŠ
62/2016 Pro Solutions, s.r.o., Hroznová 3/A Kinetický piesok 27.09.2016 104,97 Šipošová, riad. MŠ
63/2016 RAMcom,s.r.o., Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice Toner farebný 28.09.2016 74,67 Šipošová, riad. MŠ
64/2016 REMPO UNIVERS EU,s.r.o., Južná trieda 48, 040 01  Košice Pracovné odevy a obuv 29.09.2016 85,28 Šipošová, riad. MŠ
65/2016 Ľubomír Špigeľ – VÁHASPOL, Maybaumova 7959, Prešov Kontrola, oprava a úradné overenie váh v ŠJ 06.10.2016 98,40 Šipošová, riad. MŠ
66/2016 Veronika Rusnáčková-LIFTEX, Exnárová 6, 040 22 Košice Odborná prehliadka výťahov  JMB 100 kg 2 ks 06.10.2016 33,00 Šipošová, riad. MŠ
67/2016 Divadlo Romathan, Štefánikova 902/4, Košice Divadelné predstavenie 17.10.2016 80,00 Šipošová, riad. MŠ
68/2016 FUN PARK, Severné nábrežie 45, 040 01 Košice Športové dopoludnie vo FUN PARKU 19.10.2016 129,50 Šipošová, riad. MŠ
69/2016 Famiplus,s.r.o., Matuškova 389/22, 040 11 Košice Výmena okien v I. triede MŠ 24.10.2016 2921,87 Šipošová, riad. MŠ
70/2016 ALARMTEL SK,s.r.o. Revízia a servis signalizácie 27.10.2016 220,80 Šipošová, riad. MŠ
71/2016 STIEFEL EUROCART s.r.o.,Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava Dopravná výchova 27.10.2016 92,00 Šipošová, riad. MŠ
72/2016 SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice Aktualizácia programu ŠJ4 08.11.2016 39,24 Šipošová, riad. MŠ
73/2016 Ladislav Šoltés, s.r.o., Ružinska 13, Košice Revízia kuchyne 10.11.2016 150,00 Šipošová, riad. MŠ
74/2016 Peter Matia, Čordákova 26, 040 23 Košice Vodárske práce-opravy v MŠ 24.11.2016 203,22 Šipošová, riad. MŠ
75/2016 Ľubomír Hreha, Magurská 2, 040 01 Košice Divadelné predstavenie 06.12.2016 35,00 Šipošová, riad. MŠ
76/2016 Monika Lazovanová, Montoy-Baví ma byť mamou, Komenského 39, Púchov Piesok do pieskovničiek 12.12.2016 6,00 Šipošová, riad. MŠ
77/2016 MATADOR – TOYS, s.r.o, Janka Kráľa 62, 020 01 Púchov Učebná pomôcka MATADOR KiGa 12.12.2016 279,90 Šipošová, riad. MŠ
78/2016 ŠIMONTEX, s.r.o., Jakubovany 94, 083 01 Sabinov Detské paplóny a vankúše 91 ks 13.12.2016 1092,00 Šipošová, riad. MŠ
79/2016 EK plast, spol. s.r.o., Palackého 21, 040 01 Košice Koberce 3 ks a kúpeľňové predložky do MŠ 13.12.2016 607,21 Šipošová, riad. MŠ
80/2016 NOMILAND, s.r.o., Magnezitárska 11,040 13 Košice Detská sedačka,kresielko a taburetka po 2 ks 14.12.2016 464,00 Šipošová, riad. MŠ
81/2016 RAMcom,s.r.o., Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice Servis PC a tonery 15.12.2016 372,80 Šipošová, riad. MŠ
82/2016 VV mix, s.r.o., Alžbetina 51, 040 01 Košice Stolička do kancelárie 20.12.2016 198,00 Šipošová, riad. MŠ
83/2016 HERMAS,  s.r.o.,Priemyselná 6, 040  01 Košice Čistiace a hygien. prostried. pre MŠ a  ŠJ 22.12.2016 152,60 Šipošová, riad. MŠ
84/2016 OKAY Slovakia, spol. s.r.o. Vysávače 2 ks 22.12.2016 152,60 Šipošová, riad. MŠ
85/2016 Papier servis, Južná trieda 66, 040 01 Košice 25 ks Poradačov Herlitz economy 22.12.2016 37,75 Šipošová, riad. MŠ
           
  OBJEDNÁVKY SOCIÁLNY FOND        
01/2016 Family Plus, s.r.o., Byster 20,
044 43 Sady n. Torysou
Slávnostná večera pri príležitosti Dňa učiteľov 2016 30.03.2016 270,00 Šipošová, riad. MŠ
02/2016 TOP FIGURA a.s.                      Krivá 25,
040 01 Košice
Regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ 19.10.2016 1150,00 Šipošová, riad. MŠ
03/2016 Hotel Gloria Palac, s.r.o.
Prašná 7, prevádzka Bottova 1,   040 18 Košice
Slávnostná večera pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 2016 15.12.2016 280,00 Šipošová, riad. MŠ