Faktúry ŠJ od 1.1.2016

Int. č.fa Číslo faktúry Došla dňa Dodávateľ Adresa dodávateľa       IČO Predmet plnenia Suma v Eur Klasifik. zmluvy (objedn.) Dátum úhrady
12016 530600551 11.01.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 151.87 Rámcová zmluva 4/2014 15.01.16
22016 530600527 11.01.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 483.85 Rámcová zmluva 2/2014 15.01.16
32016 530600574 12.01.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 622.76 Rámcová zmluva 2/2014 15.01.16
42016 160100282 12.01.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 36216224 Školské ovocie 17.6 Zmluva 2015/2016 15.01.16
52016 150102845 31.12.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 89.27 Rámcová zmluva 6/2014 15.01.16
62016 160100063 20.01.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 101.81 Rámcová zmluva 6/2014 22.01.16
72016 530601211 18.01.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 204.54 Rámcová zmluva    2/2014 22.01.16
82016 530601229 18.01.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 161.83 Rámcová zmluva    2/2014 22.01.16
92016 530602498 27.01.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 125.99 Rámcová zmluva 4/2014 27.01.16
102016 160100850 26.01.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 10 Zmluva 2015/2016 27.01.16
112016 160100849 26.01.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 17.6 Zmluva 2015/2016 27.01.16
122016 530602101 25.01.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 215.94 Rámcová zmluva 2/2014 27.01.16
132016 71601880 22.01.16 Tatranská mliekáreň a.s. Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 32.63 Zmluva 5107/2008 27.01.16
142016 530603019 01.02.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 109.08 Rámcová zmluva 4/2014 03.02.16
152016 632016 29.01.16 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 394.57 Rámcová zmluva 5/2014 03.02.16
162016 2016007 29.01.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 283.04 Rámcová zmluva 1/2014 03.02.16
172016 16010144 31.01.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 94.66 Rámcová zmluva 6/2014 03.02.16
182016 530602812 29.01.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 256.88 Rámcová zmluva 2/2014 08.02.16
192016 530603016 01.02.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 21.98 Rámcová zmluva    2/2014 08.02.16
202016 530603649 05.02.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 86.24 Rámcová zmluva 4/2014 08.02.16
212016 530603638 05.02.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 186.59 Rámcová zmluva    2/2014 08.02.16
222016 160101436 09.02.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 12 Zmluva 2015/2016 09.02.16
232016 2016009 09.02.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 149.67 Rámcová zmluva 1/2014 09.02.16
242016 160100226 10.02.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 42 Rámcová zmluva 6/2014 12.02.16
252016 71603506 05.02.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 36019208 Školské mlieko 16.31 Zmluva 5107/2008 12.02.16
262016 160101982 23.02.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16 Zmluva 2014/2015 23.02.16
272016 160101983 23.02.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 10 Zmluva 2015/2016 23.02.16
282016 160100302 20.02.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 13.94 Rámcová zmluva 6/2014 23.02.16
292016 71604569 12.02.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 16.31 Zmluva 5107/2008 23.02.16
302016 530605055 23.02.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 204.03 Rámcová zmluva    2/2014 23.02.16
312016 530604986 25.02.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 207.79 Rámcová zmluva 2/2014 25.02.16
322016 530605280 24.02.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 64.86 Rámcová zmluva 4/2014 25.02.16
332016 530605327 24.02.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mlieko,mliečné výrobky 177.6 Rámcová zmluva 3/2014 25.02.16
342016 12022016 29.02.16 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 373.67 Rámcová zmluva 5/2014 04.03.16
352016 160100380 29.02.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 63.94 Rámcová zmluva 6/2014 04.03.16
362016 160102487 01.03.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16 Zmluva 2015/2016 04.03.16
372016 12016013 26.02.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 128.4 Rámcová zmluva 1/2014 04.03.16
382016 160102933 08.03.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16 Zmluva 2014/2015 08.03.16
392016 160102934 08.03.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 7.5 Zmluva 2014/2015 08.03.16
402016 530606708 07.03.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 129.03 Zmluva 4/2014 08.03.16
412016 530606682 07.03.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 325.36 Zmluva 2/2014 08.03.16
422016 71606946 01.03.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 16.31 Zmluva 5107/2008 08.03.16
432016 71608430 14.03.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 16.31 Zmluva 5107/2008 14.03.16
442016 530607627 14.03.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 107.52 Rámcová zmluva 2/2014 14.03.16
452016 160100464 10.03.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 116.37 Rámcová zmluva 6/2014 14.03.16
462016 2016019 10.03.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 185.82 Rámcová zmluva 1/2014 14.03.16
472016 160100547 20.03.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 65.52 Rámcová zmluva 6/2014 23.03.16
482016 530608675 23.03.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 222.82 Rámcová zmluva 2/2014 23.03.16
492016 160103547 22.03.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16 Zmluva 2015/2016 23.03.16
502016 160103548 22.03.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 7.5 Zmluva 2015/2016 23.03.16
512016 530608257 18.03.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 165.55 Rámcová zmluva 2/2014 23.03.16
522016 530609450 04.04.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 128.63 Rámcová zmluva 4/2014 05.04.16
532016 530608863 29.03.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 86.08 Rámcová zmluva 4/2014 05.04.16
542016 71609853 22.03.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 16.31 Zmluva 5107/2008 05.04.16
552016 2016024 31.03.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 31654363 Mäso a mäsové výrobky 201.11 Rámcová zmluva 1/2014 05.04.16
562016 2202016 31.03.16 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 460.28 Rámcová zmluva 5/2014 05.04.16
572016 530609112 31.03.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 105.39 Rámcová zmluva 2/2014 05.04.16
582016 160100634 31.03.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 52.54 Rámcová zmluva 6/2014 05.04.16
592016 160104074 05.04.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 5 Zmluva 2014/2015 05.04.16
602016 160104073 05.04.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 12.75 Zmluva 2014/2015 05.04.16
612016 530610715 13.04.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 622.48 Rámcová zmluva 2/2014 14.04.16
622016 160100719 10.04.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 67.3 Rámcová zmlôuva 6/2014 14.04.16
632016 160104600 12.04.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 14.5 Zmluva 2014/2015 14.04.16
642016 530610281 11.04.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 91.48 Rámcová zmluva 4/2014 14.04.16
652016 160104601 12.04.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 7.5 Zmluva 2014/2015 14.04.16
662016 530610327 11.04.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 120.63 Rámcová zmluva 2/2014 14.04.16
672016 530609955 06.04.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 221.25 Rámcová zmluva    2/2014 14.04.16
682016 71612394 12.04.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 43.19 Zmluva 5107/2008 19.04.16
692016 5306111133 15.04.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 41.71 Rámcová zmluva 4/2014 19.04.16
702016 530611121 15.04.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 165.91 Rámcová zmluva 2/2014 19.04.16
712016 5306111018 15.04.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 8.28 Rámcová zmluva 2/2014 19.04.16
722016 530611563 20.04.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 193.68 Rámcová zmluva    2/2014 20.04.16
732016 530612551 27.04.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny /2014 Rámcová zmluva    2/2014 27.04.16
742016 530612528 27.04.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 139.71 Rámcová zmluva    2/2014 27.04.16
752016 160105161 26.04.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16 Zmluva 2014/2015 27.04.16
762016 160105162 26.04.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 10 Zmluva 2014/2015 27.04.16
772016 160100808 20.04.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 113.36 Rámcová zmluva 6/2014 27.04.16
782016 530612795 29.04.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mlieko,mliečné výrobky 44.88 Rámcová zmluva 3/2014 06.05.16
792016 530613333 03.05.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 168.35 Rámcová zmluva 2/2014 06.05.16
802016 160100894 30.04.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 59.68 Rámcová zmluva6/2014 06.05.16
812016 3212016 29.04.16 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 336 Rámcová zmluva 5/2014 06.05.16
822016 71614054 26.04.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 21.52 Zmluva 5107/2015 06.05.16
832016 2016035 29.04.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 31654363 Mäso a mäsové výrobky 411.32 Rámcová zmluva 1/2014 06.05.16
842016 160105722 03.05.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 17.6 Zmluva 2015/2016 06.05.16
852016 160105723 03.05.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 7.5 Zmluva 2015/2016 06.05.16
862016 530614009 09.05.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 58.25 Rámcová zmluva 4/2014 13.05.16
872016 160100978 10.05.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 79.51 Rámcová zmluva6/2014 13.05.16
882016 530614231 11.05.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 121.13 Rámcová zmluva 2/2014 13.05.16
892016 2016039 13.05.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 31654363 Mäso a mäsové výrobky 182.89 Rámcová zmluva 1/2014 13.05.16
902016 530614815 16.05.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 59.38 Rámcová zmluva 2/2014 17.05.16
912016 530614859 16.05.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 193.18 Rámcová zmluva4/2014 17.05.16
922016 160106321 17.05.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 3 Zmluva 2015/2016 17.05.16
932016 160106320 17.05.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 5 Zmluva 2015/2016 17.05.16
942016 71616833 13.05.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 21.6 Zmluva 5107/2015 24.05.16
952016 160101061 20.05.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 94.78 Rámcová zmluva 6/2014 24.05.16
962016 530615206 18.05.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 229.55 Rámcová zmluva 2/2014 24.05.16
972016 530615737 23.05.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 186.56 Rámcová zmluva 2/2014 24.05.16
982016 2016043 30.05.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 134.38 Rámcová zmluva 1/2014 30.05.16
992016 71618362 24.05.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 43.21 Zmluva 5107/2015 30.05.16
1002016 530616422 27.05.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 94.26 Rámcová zmluva 2/2014 30.05.16
1012016 530616406 27.05.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 113.58 Rámcová zmluva 4/2014 30.05.16
1022016 530616422 02.06.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 159.09 Rámcová umluva 2/2014 03.06.16
1032016 160101148 31.05.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 76.87 Rámcová zmluva 6/2014 03.06.16
1042016 530616937 01.06.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mlieko,mliečne výrobky 59.22 Rámcová zmluva 3/2014 03.06.16
1052016 160106801 31.05.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 3 Zmluva 2015/2016 03.06.16
1062016 160106800 31.05.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 5 Zmluva 2015/2016 03.06.16
1072016 4022016 30.05.16 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 571.76 Zmluva 5/2014 03.06.16
1082016 530617838 08.06.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 67.39 Rámcová zmluva 2/2014 10.06.16
1092016 71619864 03.06.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 21.6 Zmluva 5107/2015 10.06.16
1102016 530617903 09.06.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mlieko,mliečne výrobky 53.86 Rámcová zmluva 3/2014 10.06.16
1112016 530618018 10.06.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 79.86 Rámcová zmluva 4/2014 10.06.16
1122016 530618017 10.06.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 83.72 Rámcová zmluva 2/2014 10.06.16
1132016 160101234 10.06.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 110.56 Rámcová zmluva 6/2016 20.06.16
1142016 530618822 16.06.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 80.12 Rámcová zmluva 2/2014 20.06.16
1152016 71621280 14.06.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 21.6 Zmluva 5107/2015 20.06.16
1162016 530619112 20.06.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 123.66 Rámcová zmluva 2/2014 20.06.16
1172016 160101320 20.06.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 64.89 Rámcová zmluva 6/2014 27.06.16
1182016 160101320 27.06.16 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 487.5 Zmluva 5/2014 27.06.16
1192016 530619630 27.06.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 12.97 Rámcová zmluva 4/2014 27.06.16
1202016 530619630 27.06.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 23.31 Rámcová zmluva    2/2014 27.06.16
1212016 2016055 29.06.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 502.17 Rámcová zmluva 1/2014 29.06.16
1222016 160101404 30.06.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 3617203 Chlieb,pečivo 86.36 Rámcová zmluva 6/2016 30.06.16
1232016 7163684 01.07.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 21.6 Zmluva 5107/2015 01.07.16
1242016 530621143 03.08.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 328.46 Rámcová zmluva 2/2014 09.08.16
1252016 530621181 03.08.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 114.34 Rámcová zmluva 4/2014 09.08.16
1262016 530621286 08.08.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 48.27 Rámcová zmluva 2/2014 09.08.16
1272016 20160221 16.08.16 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 117.46 Rámcová zmluva 5/2014 24.08.16
1282016 160101681 10.08.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 28.79 Rámcová zmluva 6/2014 24.08.16
1292016 530621514 15.08.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 122.54 Rámcová zmluva 2/2014 24.08.16
1302016 160101746 28.08.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 15.47 Rámcová zmluva 6/2014 31.08.16
1312016 530622035 26.08.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 202.17 Rámcová zmluva 4/2014 31.08.16
1322016 530621984 26.08.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 371.92 Rámcová zmluva 2/2014 31.08.16
1332016 530623084 07.09.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 179.54 Rámcová zmluva 2/2014 08.09.16
1342016 530623010 07.09.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 53.95 Rámcová zmluva 4/2014 08.09.16
1352016 530621679 19.08.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 484.73 Rámcová zmluva 2/2014 08.09.16
1362016 530621680 19.08.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 487.43 Rámcová zmluva 2/2014 08.09.16
1372016 2016059 24.08.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 69.83 Rámcová zmluva 1/2014 08.09.16
1382016 5532016 31.08.16 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 75.02 Rámcová zmluva 5/2014 08.09.16
1392016 160101811 31.08.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 14.08 Rámcová zmluva 6/2014 08.09.16
1402016 71629973 13.09.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19.2 Zmluva 5107/2015 19.09.16
1412016 2016066 16.09.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 278.69 Rámcová zmluva 1/2014 19.09.16
1422016 530623628 14.09.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 210.03 Rámcová zmluva 2/2014 19.09.16
1432016 530623929 14.09.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 196.69 Rámcová zmluva 2/2014 19.09.16
1442016 530623857 14.09.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 63.76 Rámcová zmluva 4/2014 19.09.16
1452016 160101889 10.09.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 69.9 Rámcová zmluva 6/2014 19.09.16
1462016 530624633 21.09.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 75.65 Rámcová zmluva 4/2014 21.09.16
1472016 530624635 21.09.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 30.62 Rámcová zmluva 2/2014 21.09.16
1482016 160107436 20.09.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 17.6 Zmluva 2015/2016 21.09.16
1492016 160107437 20.09.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 7.5 Zmluva 2015/2016 21.09.16
1502016 530625527 28.09.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 221.3 Rámcová zmluva 2/2014 28.09.16
1512016 160101970 20.09.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 56.54 Rámcová zmluva 6/2014 28.09.16
1522016 71631590 28.09.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19.2 Zmluva 5107/2015 28.09.16
1532016 160107978 28.09.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 10 Zmluva 2015/2016 28.09.16
1542016 160107977 28.09.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 17.6 Zmluva 2015/2016 28.09.16
1552016 160102054 30.09.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 95.6 Rámcová zmluva 6/2014 05.10.16
1562016 530625504 28.09.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 86.87 Rámcová zmluva 4/2014 05.10.16
1572016 530626164 04.10.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 88.85 Rámcová zmluva 2/2014 05.10.16
1582016 160108695 04.10.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 7.5 Zmluva 2015/2016 05.10.16
1592016 160108694 04.10.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16 Zmluva 2015/2016 05.10.16
1602016 63820016 30.09.16 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 445.79 Rámcová zmluva 5/2014 05.10.16
1612016 160109279 11.10.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 7.5 Zmluva 2015/2016 11.10.16
1622016 160109278 11.10.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16 Zmluva 2015/2016 11.10.16
1632016 71633151 04.10.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19.2 Zmluva 5107/2015 11.10.16
1642016 530626877 10.10.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 101.7 Rámcová zmluva 4/2014 11.10.16
1652016 530626244 07.10.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 194.64 Rámcová zmluva    2/2014 11.10.16
1662016 2016071 30.09.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 139.01 Rámcová zmluva 1/2014 05.10.16
1672016 160102136 10.10.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 68.19 Rámcová zmluva 6/2014 12.10.16
1682016 530627152 12.10.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 78.1 Rámcová zmluva 4/2014 12.10.16
1692016 530627249 12.10.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 542.84 Rámcová zmluva 2/2014 12.10.16
1702016 2016076 13.10.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 170.3 Rámcová zmluva 1/2014 13.10.16
1712016 160102222 20.10.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 130.37 Rámcová zmluva 6/2014 21.10.16
1722016 530627856 17.10.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 216.17 Rámcová zmluva 2/2014 21.10.16
1732016 530627696 17.10.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 37.5 Rámcová zmluva 4/2014 21.10.16
1742016 530628503 21.10.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 187.56 Rámcová zmluva 2/2014 21.10.16
1752016 530628369 21.10.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 65.22 Rámcová zmluva 4/2014 21.10.16
1762016 71634761 14.10.16 Tatranská mliekareň Školské mlieko 31654363 Školské mlieko 19.2 Zmluva 5107/2015 21.10.16
1772016 160109973 25.10.16 Hook s.r.o. Školské ovocie 362162224 Školské ovocie 16 Zmluva 2015/2016 25.10.16
1782016 160109974 25.10.16 Hook s.r.o. Školské ovocie 362162224 Školské ovocie 11.75 Zmluva 2015/2016 25.10.16
1792016 160102306 31.10.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 81.86 Rámcová zmluva 6/2014 04.11.16
1802016 71636032 25.10.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19.2 Zmluva 5107/2015 04.11.16
1812016 7022016 27.10.16 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 391.97 Rámcová zmluva /2014 04.11.16
1822016 2016082 27.10.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 160.21 Rámcová zmluva 1/2014 04.11.16
1832016 160110636 08.11.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 7.2 Zmluva 2015/2016 08.11.16
1842016 160110635 08.11.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 8.4 Zmluva 2015/2016 08.11.16
1852016 71636729 31.10.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19.2 Zmluva 5107/2015 08.11.16
1862016 530628944 26.10.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz.potraviny 45.74 Rámcová zmluva 4/2014 08.11.16
1872016 530630477 09.11.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 262.65 Rámcová zmluva 2/2014 10.11.16
1882016 530630463 09.11.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 104.55 Rámcová nzmluva 4/2014 10.11.16
1892016 2016087 09.11.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 93.49 Rámcová zmluva 1/2014 10.11.16
1902016 160102390 10.11.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 73.05 Rámcová zmluva 6/2014 11.11.16
1912016 530630544 16.11.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 276.02 Rámcová zmluva 2/2016 18.11.16
1922016 530631643 21.11.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 101.62 Rámcová zmluva 4/2014 21.11.16
1932016 530631604 21.11.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 42.54 Rámcová zmluva 2/2014 21.11.16
1942016 160111265 22.11.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16 Zmluva 2015/2016 22.11.16
1952016 160102465 20.11.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 51.53 Rámcová zmluva 6/2014 23.11.16
1962016 530631898 23.11.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 235.09 Rámcová zmluva 2/2016 23.11.16
1972016 7782016 29.11.16 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 310 Rámcová zmluva 5/2014 29.11.16
1982016 71638944 14.11.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19.2 Zmluva 5107/2015 29.11.16
1992016 530632407 28.11.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 38.48 Rámcová zmluva4/2014 29.11.16
2002016 2016096 30.11.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 222.03 Rámcová zmluva 1/2016 06.12.16
2012016 160111999 06.12.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 11 Zmluva 2015/2016 06.12.16
2022016 160111998 06.12.16 Hook s.r.o. Toryská 6,Košice 11 362162224 Školské ovocie 16 Zmluva 2015/2016 06.12.16
2032016 160102545 30.11.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 74.46 Rámcová zmluva 6/2014 06.12.16
2042015 530633337 28.11.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 158.55 Rámcová zmluva 2/2014 06.12.16
2052016 530633380 05.12.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 70.29 Rámcová zmluva 2/2014 06.12.16
2062016 530633337 05.12.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 103.24 Rámcová zmluva 4/2014 06.12.16
2072016 530634310 13.12.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 118.36 Rámcová zmluva 2/2014 14.12.16
2082016 530634366 14.12.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Mraz..potraviny 35.7 Rámcová zmluva 4/2014 14.12.16
2092016 2016103 20.12.16 Milan Michaľanský Hemerková 1309/19,Košice 170588535 Mäso a mäsové výrobky 307.36 Rámcová zmluva 1/2014 20.12.16
2102016 8422016 19.12.16 Jozef Moňok JOKRIM Zdoba 78,sady nad Torysou 44108087 Zelenina 214.39 Rámcová zmluva 5/2014 20.12.16
2112016 530634587 16.12.16 Inmedia spol. s.r.o. Námestie SNP 11,Zvolen 36019208 Základné potraviny 38.77 Rámcová zmluva 1/2014 20.12.16
2122016 71643432 16.12.16 Tatranská mliekareň Nad traťou 26,Kežmarok 31654363 Školské mlieko 19.2 Zmluva 5107/2015 20.12.16
2132016 2016100093 20.12.16 Goron ,s.r.o. Krivá 4,Košice 11 33617203 Chlieb,pečivo 69.51 Rámcová zmluva6/2014 21.12.16