OBJEDNÁVKY ŠJ 

Povinné zverejňovanie faktúr podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k informáciám, novely Obč. zákonníka a Obchodného zákonníka – zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Čís.obj. Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia Cena Identifikácia zmluvy Schválil
12017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 31.12.16 20,46 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
22017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 10.01.17 12,87 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
32017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 09.01.17 114,07 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
42017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 10.01.17 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
52017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 09.01.17 170,44 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
62017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské mlieko 10.01.17 11,75 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
72017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 11.01.17 706,12 Zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
82017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 13.01.17 153,71 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
92017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 13.01.17 353,7 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
102017 Milan Michalnský Hemerková 1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 20.01.17 208,25 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
112017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 20.01.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
122017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 20.01.17 163,79 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
132017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 24.01.17 3 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
142017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 24.01.17 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
152017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 25.01.17 96,61 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
162017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 31.01.17 56,65 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
172017 Jozef Moňok Jokrim,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 30.01.17 322,69 Rámcová zmluva5/2014 Popíková-ved.ŠJ
182017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 31.01.17 137,47 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
192017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 24.01.17 19,2 Zmluva5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
202017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 23.01.17 57,44 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
212017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 30.01.17 197,92 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
222017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 25.01.17 201,78 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
232017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 18.01.17 149,83 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
242017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 07.02.17 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
252017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 07.02.17 2,25 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
262017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 08.02.17 129,57 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
272017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 08.02.17 20,52 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
282017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 10.02.17 70,76 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
292017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 10.02.17 101,01 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
302017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 10.02.17 167,05 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
312017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 17.02.17 185,73 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
322017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 15.02.17 335,74 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
332017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 15.02.17 38,39 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
342017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 21.02.17 12 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
352017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 21.02.17 9,6 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
362017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 22.02.17 83,32 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
372017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 22.02.17 145,65 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
382017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 22.02.17 79,39 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
392017 Milan Michalanský,Hemerková 1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 23.02.17 275,17 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
402017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 28.02.17 48,53 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
412017 Jozef Moňok JOKRIM,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 27.02.17 432,79 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ
422017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 01.03.17 115,18 Rámcová zmluva2/2014 Popíková-ved.ŠJ
432017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 10.03.17 37,5 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
442017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 14.03.17 11,75 Zmluva2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
452017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 14.03.17 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
462017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 13.03.17 125,6 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
472017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 14.03.17 228,45 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
482017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 14.03.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
492017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 17.03.17 179,3 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
502017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 17.03.17 191,21 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
512017 Ematrade.Krosnianska 79,Košice Pečivo-perník 23.03.17 43,2 Prieskum trhu Popíková-ved.ŠJ
522017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 20.03.17 72,78 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
532017 Jozef Moňok JOKRIM,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 27.03.17 287,04 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ
542017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 20.03.17 108,1 Rámcová zmluva2/2014 Popíková-ved.ŠJ
552017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 28.03.17 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
562017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 28.03.17 11,75 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
572017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 24.03.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
582017 Milan Michalanský,Hemerková 1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 30.03.17 187,89 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
592017 Goron s.r.o.Krivá 4,košice Chlieb,pečivo 31.03.17 90,38 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
602017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 24.03.17 641,47 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
612017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 05.04.17 97,76 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
622017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 27.03.17 182,91 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
632017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 12.04.17 215,82 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
642017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 18.04.17 162,14 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
652017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 10.04.17 83,64 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
662017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 27.03.17 266,29 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
672017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 27.03.17 10,08 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
682017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 04.04.17 17,28 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
692017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 10.04.17 82,11 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
702017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 20.04.17 46,27 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
712017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 10.04.17 144,45 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
722017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 05.04.17 160,38 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
732017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 24.04.17 128,4 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
742017 Hook s.r.o.Toryská 6 Košice Školské ovocie 25.04.17 12 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
752017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 20.04.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
762017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 30.04.17 66,36 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
772017 Jozef Moňok JOKRIM,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 28.04.17 350,66 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ
782017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 27.04.17 103,31 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
792017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 03.05.17 88,02 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
802017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 03.05.17 102,29 Rámcová zmluva4/2014 Popíková-ved.ŠJ
812017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 24.04.17 288,53 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
822017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 09.05.17 244,8 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
832017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 03.05.17 19,2 Zmluva5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
842017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 10.05.17 60,48 Rámcová zmluva 6/20414 Popíková-ved.ŠJ
852017 MilanMichalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 11.05.17 111,72 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
862017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 16.05.17 8,75 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
872017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 16.05.17 16 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
882017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 15.05.17 166,63 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
892017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 16.05.17 78,73 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
902017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 14.05.17 124,06 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
912017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 15.05.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
922017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 22.05.17 194,7 Rámcová zmluva 2/2017 Popíková-ved.ŠJ
932017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 19.05.17 58,25 Rámcová zmluva4/2014 Popíková-ved.ŠJ
942017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 20.05.17 74,98 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
952017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 24.05.17 410,66 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
962017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 30.05.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
972017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 31.05.17 91,37 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
982017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 30.05.17 11 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
992017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 30.05.17 19,2 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
1002017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 30.05.17 273,09 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
1012017 Jozef Moňok JOKRIM,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 29.05.17 185,41 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ
1022017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 01.06.17 187,04 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
1032017 Goron s.r.o. Chlieb,pečivo 10.06.17 83,07 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
1042017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 08.06.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
1052017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 13.06.17 3 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
1062017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 13.06.17 12 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
1072017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 12.06.17 238,54 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
1082017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 07.06.17 85,67 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
1092017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 05.06.17 158,07 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
1102017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.výrobky 12.06.17 122,52 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
1112017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 14.06.17 233,22 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
1122017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 15.06.17 134,8 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
1132017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 19.06.17 77,95 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
1142017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 20.06.17 16,6 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
1152017 Hook s.r.o. Toryská 6 Košice Školské ovocie 20.06.17 3 Zmluva 2015/2016 Popíková-ved.ŠJ
1162017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 20.06.17 84,27 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
1172017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.potraviny 21.06.17 47 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
1182017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 29.06.17 178,59 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
1192017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 23.06.17 19,2 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
1202017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 30.06.17 96,74 Rámcová zmluva 6/2017 Popíková-ved.ŠJ
1212017 Jozef Moňok JOKRIM,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 30.06.17 406,34 Rámcová zmluva 5/2014 Popíková-ved.ŠJ
1222017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 10.07.17 36,02 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
1232017 Tatranská mliekareň Nad traťou 26, Košice Školské mlieko 04.07.17 9,6 Zmluva 5107/2015 Popíková-ved.ŠJ
1242017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 04.07.17 374,03 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
1252017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 03.07.17 227,07 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
1262017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.potraviny 03.07.17 66,76 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
1272017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 26.06.17 66,02 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
1282017 Jozef Moňok JOKRIM,Zdoba 78,sady nad Torysou Zelenina 26.06.17 132,78 Rámcová zmluva5/2014 Popíková-ved.ŠJ
1292017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 24.06.17 27,97 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
1302017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 28.07.17 98,01 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
1312017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 05.09.17 14,86 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
1322017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 05.09.17 39,37 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
1332017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 28.08.17 524,42 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
1342017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 28.08.17 561,27 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
1352017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 30.08.17 364,89 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
1362017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.potraviny 30.08.17 207,79 Rámcová zmluva 4/2014 Popíková-ved.ŠJ
1372017 Milan Michalanský Hemerková1309/19 Košice Mäso a mäsové výrobky 14.09.17 189,37 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ
1382017 Goron s.r.o. Krivá 4,Košice Chlieb,pečivo 10.09.17 63,55 Rámcová zmluva 6/2014 Popíková-ved.ŠJ
1392017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Základné potraviny 13.09.17 18,21 Rámcová zmluva 2/2014 Popíková-ved.ŠJ
1402017 Inmedia spol.s.r.o. Námestie 11.Zvolen Mraz.potraviny 13.09.17 126,92 Rámcová zmluva 1/2014 Popíková-ved.ŠJ

Posledná aktializácia: 22.09.2017