AKTUALITY  

                                                                                                      

 

 

*Zúčastníme sa celomestskej súťaže 

v sólo speve s dieťaťom V.triedy.

 

* prebieha predplavecký výcvik

V. a VI.trieda

 

*  aj naďalej môžte darovať  našej MŠ 

2% zo zaplatenej dane

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stavanie mája kreslene

*Vrámci ľudových tradícií - 

STAVANIE MÁJA v MŠ spolu s deťmi

 

* Naše dieťa z V.triedy postúpilo a zúčastní sa mestského kola

v prednese poézie a prózy.

 

* V rámci DNÍ MESTA KOŠICE sa zúčastníme s deťmi

V.aVI. triedy kresby na asfalt, 

na Hlavnej ulici pod názvom:,, VESELÝ CHODNÍK,,

 

* Úspešne sme ukončili projekt

,,Príroda priateľ človeka a zvierat,,

tvorivými činnosťami a interaktívnou edukáciou

 v otvorenej hodine za účasti detí celej MŠ. 

 

*Zápis do MŠ na šk.rok 2017/2018 bude

 od 2.05.-4.05.2017