AKTUALITY  

                                                           Súvisiaci obrázok    

                                         

 

-  privítame PRVÝ JARNÝ DEŇ 

21.03.2017,

 ľudovými zvykmi a tradíciami,

vynesením zimy - MORENY,

spevom piesní a riekaniek  

 

 

*v našej MŠ sa uskutoční školské kolo

 v prednese poézie a prózy

 

*chystáme sá na predplavecký výcvik

V. a VI.trieda

 

*  aj naďalej môžte darovať  našej MŠ 

2% zo zaplatenej dane