AKTUALITY  

                                                           

*Zrealizovali sme tvorivú aktivitu:

Stavanie hradov z piesku 

pre všetky deti našej MŠ

 

*Zvyšujeme pohybovú zdatnosť detí 

a tiež v rámci predchádzania

 obezity u detí organizujeme hudobno - pohybové

 sútaživé aktivity,organizujeme vychádzky

 do prírody za každého počasia

 

* Blížia sa nám oslavy MDD,JUNIALES, 

chystáme rôzne akcie pre deti

 

*Pomaly nastal čas 

-koniec školského roka a s ním súvisia 

aj kultúrne programy a rozlúčka naších predškolákov v MŠ