AKTUALITY  

      

                                              

  

      *Prosíme rodičov a priateľov školy o 2 % z dane za rok 2016

 pre deti našej MŠ.

 

* Boli sme úspešní s projektom pod názvom:

Príroda- priateľ človeka i zvierat

Téma: Zdravý vzduch ,les i voda, to všetko nám príroda dodá

z FONDU ZDRAVIA MESTA KOŠICE

sme získali 600,-€ na učebné pomôcky prev deti našej MŠ.

 

*Deti sa tešia z množstva snehu počas zimného obdobia:

na školskom dvore sánkujú, lyžujú,stavajú iglu,

snehuliakov a hrajú sa hry so snehom.

 
*Tešíme sa na fašiangy, 
pripravujeme veselú detskú karnevalovú zábavu,
07.02.2017 v dopoludňajších hodinách.
-pripravte deťom primeranú karnevalovú masku