Zmluvy

 

Zmluva o nájme č.1 2010 k nahliadnutiu tu.

Zmluva o nájme č.2 2010 k nahliadnutiu tu.

Zmluva o prevode hnuteľného majetku (r. 2010) k nahliadnutiu tu.

Zmluva č.1080071216 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody... k nahliadnutiu tu.

Zmluva so Strediskom služieb škole 2011 k nahliadnutiu tu.

Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu - Dodatok k zmluve 2011 k nahliadnutiu tu.

Zmluva o prenájme - Hreha 2011 k nahliadnutiu tu.

Zmluva so Vzdelávacou ustanoviňou 2011 k nahliadnutiu tu.

Zmluva s Komunálnou poisťovňou, a.s. k nahliadnutiu tu.

Darovacia zmluva k nahliadnutiu tu.

 

.