,,O strome, ktorý mal tajomstvo...,,

Fotogaléria: Pripravujeme sa na VEĽKÚ NOC...

Malí recitátori šk.rok.2016/2017

Jarné hry - MORENA šk.r. 2016/2017

Karneval šk.rok 2016/2017

Vianoce v našej MŠ šk.rok 2016/2017

Prišiel k nám Mikuláš 2016/2017

ŠvP - Slnečný Majer šk.rok 2016/2017

Farebný jesenný deň - Macko Janko a zajko v meste šk.r.2016/2017

Šarkaniáda šk.r.2016/2017

Školská olympiáda Košice - mesto športu 2016

Športové dopoludnie pri oslavách MDD s medailami

Stavanie hradov

"Palárikoolympiáda" 2016

"Veselý chodník" - kreslenie na asfalt