Tekvičkový deň šk.r.2016/2017

Tvorivé dielne šk.rok 2016/2017

MDD s rodičmi detí a Juniáles, súťaže a odmeny pre deti, veselá diskotéka

Vystúpenie detí pri príležitosti osláv Dňa matiek a Dňa rodiny