Kontakt

Riaditeľka MŠ: Mgr. Eva Chovancová

Telefón: 055 / 678 80 77

E-mail: mspalarikovake@centrum.sk


Vedúca školskej jedálne MŠ: Anna Popiková
Telefón: 055 / 678 80 76

E-mail nám môžete zaslať aj prostredníctvom tohto formulára.

Kontaktujte nás