Pedagógovia

23.03.2013 20:42

 

 

 

RIADITEĽKA ŠKOLY:                      ŠIPOŠOVÁ Mária              

ZÁSTUPKYŇA ŠKOLY:              OBRUŠNÍKOVÁ Jana

 

UČITEĽKY:    

   

GABÁNIOVÁ Jana
Bc. HORNÁ Jana
LUKÁČOVÁ Hilda
Mgr. CHOVANCOVÁ Eva
MACHANOVÁ Jana
Mgr. RUSNÁKOVÁ Jana
                              Bc.KALMÁROVÁ Mária
SCHIEDOVÁ Viera
ŠVANTNEROVÁ Ľubica
LORENCOVÁ Jana
Mgr. SZATVÁNYIOVÁ Tatiana