Pedagógovia

23.03.2013 20:42

 

 

 

RIADITEĽKA ŠKOLY:    Mgr. Eva Chovancová              

POVERENÁ ZASTUPOVANÍM:    Bc. Jana Horná          

 

UČITEĽKY:    

   

GABÁNIOVÁ Jana
Bc.KALMÁROVÁ Mária
Ing. LORENCOVÁ Jana
LUKÁČOVÁ Hilda
MACHANOVÁ Jana
                              SCHIEDOVÁ Viera
Mgr. SZATVÁNYIOVÁ Tatiana
ŠVANTNEROVÁ Ľubica
Mgr. BADANIČOVÁ Petra