Prevádzka materskej školy

Súvisiaci obrázok

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch 

od 6,30-17,00hod.

Prevádzka materskej školy je prerokovaná Radou školy a odsúhlasená zriaďovateľom.