1. trieda - "Sovičkovo"

7. trieda - Elokované pracovisko "Mravčekovo"