Zoznam zamestnancov

                 

            

               Riaditeľka MŠ: Mgr. Eva Chovancová    

                    Poverená zastupovaním: Bc. Jana Horná  

         

  

 

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Petra Badaničová

Jana Gabániová

Bc. Mária Kalmárová

Ing. Jana Lorencová

Hilda Lukáčová

Jana Machanová

Jana Obrušníková

Viera Schiedová

Mgr.Tatiana Szatványiová

Ľubica Švantnerová

 

Elokované pracovisko

 

Jana Fedorcová

 Mgr. Slavomíra Zuskárová

 

 

 

Prevádzkoví zamestnanci

Hospodárka MŠ: Ing. Magdaléna Hučková

Vedúca ŠJ: Martina Štefančíková


Ľudmila Adameková

Janka Čekanová

Martina Kačmárová

Katarína Nováčková

 

Elokované  pracovisko

Zdenka Aliová

 

Zuzana Dudičová

Diana Kažimírová

Anna Kotradyová