Voľné pracovné miesto

Riaditeľka Materskej školy Palárikova 22 v Košiciach v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe vnútorných predpisov MŠ zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu –
upratovačka MŠ.
Názov a adresa zamestnávateľa:
Materská škola, Palárikova 22, 040 01 Košice
Pracovná pozícia voľného miesta:
Upratovačka MŠ – pracovný úväzok 53%
Predpoklady:
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť.
Voľné pracovné miesto od 03.09.2018.
Zoznam požadovaných