Voľné pracovné miesto

Riaditeľka Materskej školy Palárikova 22 v Košiciach v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe vnútorných predpisov MŠ zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu –

Upratovačka MŠ – pracovný úväzok 53%.

Voľné pracovné miesto od 02.09.2019.

Ostatné informácie ohľadom voľného pracovného miesta sú uvedené v priloženom dokumente