Vyhlásenie zákazky

 

Výmena okenných konštrukcií

Dňa 07.06.2019 bola vyhlásená zákazka „Výmena okenných konštrukcií“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 17.06.2019 do 09:00 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese 
https://sss.eranet.sk.

 

 
 
 
 
 
 
 

Čistiace a hygienické potreby

 

Dňa 13.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Čistiace a hygienické potreby“ prostredníctvom systému Eranet

s termínom predloženia ponúk do 23.05.2019 do 09:00 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.