Vitajte 

na webovej stránke Materskej školy, Palárikova 22, Košice.

 
 
          
 
 
 
 
 
 
Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom.
Bruyére

Prerušenie prevádzky MŠ

 
Tešíme sa na obdobie,
kedy budú opäť otvorené brány školy a triedy plné detí.
 
                                                               

 

Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole

Važení rodičia,

mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení školského vyučovania v školách od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí počas doby prerušenia školského vyučovania v školách

nebudú uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Z uvedeného rozhodnutia vyplýva, že príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v sume

  • 50 eur mesačne - dieťa do 3 rokov veku alebo
  • 15 eur mesačne - dieťa od 3 rokov veku
NEBUDETE PLATIŤ.
 

Prosíme rodičov o zrušenie trvalých príkazov k uvedenej platbe.

Ďakujeme.

 

2% z dane pre MŠ

 
Podrodné informácie sú k dispozícii po kliknutí na nasledujúci odkaz