E

 

na našej webovej stránke.
 
 
 
 
 

Prevádzka školy od 03.05.2021 - ZMENA

Vážení rodičia,
prinášame Vám aktuálne informácie k prevádzke školy.
 
V zmysle aktualizovaného dokumentu Návrat do škôl a novej vyhlášky ÚVZ SR  č. 200, ktorou sa menia opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok          a priestorov zamestnávateľa sa 
nebude vyžadovať od zákonných zástupcov detí 
predkladať negatívny výsledok testu alebo potvrdenie o výnimke 
z dôvodu, 
že sme v červenom okrese - II. stupeň varovania.
 

Podrobnejšie informácie sú zverejnené v sekcii aktuality po kliknutí na nasledujúci odkaz 

www.mspalarikova.sk/kontaktujte-nas/aktuality/

Mgr. Eva Chovancová, riaditeľka školy
 

Tvorba kvetinového záhonu