Zápis detí do MŠ

 

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na stiahnutie tu.

Dostupná je aj v sekcii tlačivá vo formáte word a pdf

alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne u riaditeľky MŠ.

Je potrebné ju potvrdiť ošetrujúcim pediatrom o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

na pobyt v kolektíve, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

 

T e š í m e    s a    n a    V á s !