Zápis detí do MŠ

 
Informácie ohľadom zápisu detí do MŠ:
  • V mesiaci máj prebieha posúdenie prijatých žiadostí vedením MŠ     a prejednávanie zápisu a organizácie školského roka 2020/2021     so zriaďovateľom.
  • Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľ MŠ po prejednaní so zriaďovateľom, najneskôr do 30.06.2020.
  • Ak do času vydávania rozhodnutia zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave s údajom o povinnom očkovaní, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
  • Potvrdenie o zdravotnom stave je možné vystaviť priamo na žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v prípade elektronického podania žiadosti mailom (ak originál žiadosti ostal u zákonného zástupcu) alebo na tlačivo zverejnené v nasledujúcom odkaze Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.pdf.
  • Riaditeľka školy bude zákonných zástupcov detí, ktoré budú prijaté do našej MŠ, telefonicky kontaktovať a spoločne sa dohodnú na ďalšom postupe. Telefonická komunikácia sa uskutoční počas prvého júnového týždňa.
 
V prípade nejasností a problémov nás môžete kontaktovať na t.č. 0911 757 760.
 
                                                                                                               Mgr. Eva Chovancová
                                                                                                                       Riaditeľka MŠ