Aktuality     

Zmeny v úhrade príspevku na jedlo - stravného
 
 

V zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR

s účinnosťou od 01.01.2019

príspevok na jedlo neuhrádza zákonný zástupca za dieťa, ktoré navštevuje MŠ

posledný rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku.

.........................................................
 
J A N U Á R
 
 
16.01.2019
 
Dental Alarm - 1. stretnutie
 
V. a VI. trieda
Súvisiaci obrázok
.............................................................................................
 
 
21.01.2019
 
NÁVŠTEVA KNIŽNICE
 
V. a VI. trieda
 
 
...........................................................................
 
25.01.2019
 
Bábkové divadlo 
 
V. a VI. trieda