Organizácia krúžkovej činnosti - Anglický jazyk


Milí rodičia,

krúžková činnosť – oboznamovanie s anglickým jazykom sa uskutočňuje týždenne

od februára 2020 do júna 2020 v rozsahu 30 stretnutí.

 

Dátum a čas realizácie:

 

V. trieda

Utorok         15.00-15.30

Štvrtok         15.30-16.00

 

VI. trieda

Utorok     15.30-16.00

Štvrtok     15.00-15.30