Organizácia krúžkovej činnosti - Oboznamovanie s anglickým jazykom

 

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na záverečnú otvorenú hodinu krúžkovej činnosti

zameranej na oboznamovanie s anglickým jazykom, ktorá sa uskutoční:

 

V. trieda
 
30.05.2019 (štvrtok)        o 15.30 hod.
 

 
VI. trieda
 
31.05.2019 (piatok)    o 15.30 hod.
 
 

T e š í m e   s a   n a   s t r e t n u t i e   s   v a m i .

 

 

 

Krúžková činnosť – oboznamovanie s anglickým jazykom sa uskutočňuje týždenne od februára 2019 do mája 2019 v rozsahu 30 stretnutí v dňoch:

Dátum a čas realizácie:
 
V. trieda
 
Utorok         15.30-16.00
 
Štvrtok         15.00-15.30
 
 
VI. trieda
 
Utorok     15.00-15.30
 

Štvrtok         15.30-16.00