Harmonogram prázdnin

     

ORGANIZAČNÝ HARMONOGRAM

 ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN 2017/18

 

Školské prázdniny

Kmeňové pracovisko

Materská škola Palárikova 22, KE

Elokované pracovisko MŠ

v obj. ZŠ, Masarykova 19/A, KE

prevádzka/zátvor

náhradná MŠ

prevádzka/zátvor

náhradná MŠ

Jesenné

30.10.-31.10.2017

prevádzka

-

prevádzka/zátvor

(podľa počtu detí)

Kmeň. prac.

MŠ Palárikova 22

Vianočné

23.12.2017-5.1.2018

prevádzka

-

zátvor

Kmeň. prac.

MŠ Palárikova 22

Polročné

2.2.2018

prevádzka

-

prevádzka/zátvor

(podľa počtu detí)

Kmeň. prac.

MŠ Palárikova 22

Jarné

26.2.-2.3.2018

zátvor

MŠ Oštepová 1

zátvor

MŠ Oštepová 1

Veľkonočné

29.3.-3.4.2018

prevádzka

-

prevádzka/zátvor

(podľa počtu detí)

Kmeň. prac.

MŠ Palárikova 22

L

E
T
N
É

Letné

2.7.-27.7.2018

zátvor

MŠ Smetanova 11

zátvor

MŠ Oštepová 1

Letné

30.7.-31.8.2018

prevádzka

-

prevádzka/zátvor

(podľa počtu detí)

Kmeň. prac.

MŠ Palárikova 22

17/18 
 
Školské prázdniny 
Kmeňové pracovisko Materská škola Palárikova 22, KE 
Elokované pracovisko MŠ v obj. ZŠ, Masarykova 19/A, KE prevádzka/zátvor náhradná MŠ prevádzka/zátvor náhradná MŠ 
Jesenné 30.10.-31.10.2017 
prevádzka - 
prevádzka/zátvor (podľa počtu detí) 
Kmeň. prac. MŠ Palárikova 22 
Vianočné 23.12.2017-5.1.2018 
prevádzka - zátvor 
Kmeň. prac. MŠ Palárikova 22 
Polročné 2.2.2018 
prevádzka - 
prevádzka/zátvor (podľa počtu detí) 
Kmeň. prac. MŠ Palárikova 22 
Jarné 26.2.-2.3.2018 
zátvor MŠ Oštepová 1 zátvor MŠ Oštepová 1  
Veľkonočné 29.3.-3.4.2018 
prevádzka - 
prevádzka/zátvor (podľa počtu detí) 
Kmeň. prac. MŠ Palárikova 22 
L E T N É 
Letné 2.7.-27.7.2018 
zátvor MŠ Smetanova 11 zátvor MŠ Oštepová 1  
Letné 30.7.-31.8.2018 
prevádzka - 
prevádzka/zátvor (podľa počtu detí) 
Kmeň. prac. MŠ Palárikova 22