Monitoring aktivít a výstupy


Čo sa nám podarilo?
Fotodokumentácia všetkých realizovaných aktivít na základe environmentálneho akčného plánu 
je zverejnená v sekcii Zelenej školy - fotodokumentácia alebo je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz 
 
Vzor harmonogramu zverejňujeme v nasledujúcom odkaze Zelená hliadka.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Ekohliadka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Veža poznania a prírodné bludisko je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Špirála byliniek je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Špirála byliniek.pdf.

Fotodokumentácia aktivity Babka bylinkárka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Zachráňme stromy 2 je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Zachráňme stromy 2.pdf.
 
Fotodokumentácia aktivity Bylinkové mydielka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Bylinkové mydielka.pdf.
Fotodokumentácia aktivity Zelený prístrešok je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Tvorba zeleného prístrešku.pdf.
 
Čo sa nám podarilo?
 
Fotodokumentácia všetkých realizovaných aktivít na základe environmentálneho akčného plánu 
je zverejnená v sekcii Zelenej školy - fotodokumentácia alebo je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz 
 
Fotodokumentácia aktivity Zelený chodník zdravia je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Zachráňme stromy je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Slnečnice - slnka hlávky je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Kompostovisko je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Bylinkové zázraky je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Nákres doplnených prvkov v rámci aktualizácie EAP-u je zverejnený v nasledujúcom dokumente
Nákres - aktualizácia 2.pdf
 
 
Čo sa nám podarilo?
 
Fotodokumentácia všetkých realizovaných aktivít na základe environmentálneho akčného plánu 
je zverejnená v sekcii Zelenej školy - fotodokumentácia alebo je dostupná po kliknutí na nasledujúci odkaz 
 
Fotodokumentácia realizácie aktivít je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Nákres cieľového dizajnu školského dvora je zverejnený v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Život semienka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Ekokódex - hymnu našej školy si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze
Fotodokumentácia aktivity Zelená stena je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Život semienka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Život semienka je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Príbeh vranky Danky je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Foto - Príbeh vranky Danky.pdf.
Fotodokumentácia aktivity Sadíme bylinky zdravia je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Levanduľový záhon je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
Fotodokumentácia aktivity Chodníček zdravia je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Víly - slnečnice zverejnená aj v nasledujúcom dokumente

Fotodokumentácia aktivity Cestou poznania je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Fotodokumentácia aktivity Bylinková špirála je zverejnená aj v nasledujúcom dokumente
 
Schválený environmentálny akčný plán našej materskej školy si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze